Վերլուծություն

Ռուսաստանում հայկական ինքնության մասնատում. ո՞ւր է տանում տվյալ գործընթացը

Հայկական պետությունը մինչ օրս չի ձևավորել զարգացման իր վեկտորները և սեփական վերաբերմունքը հայերի զանգվածային գիտակցության մեջ առկա հիմնական «գլոբալ կարծրատիպերի», «գլոբալ հասկացությունների» և իր պատմության…
Վերլուծություն

Ռասայական-ռոմանտիկ ազգային գաղափարախոսություն։ Նրա գրավչությունն ու հետևանքները

Վերջին տասնամյակում հետխորհրդային տարածքում սկսեցին շատ հայտնի դառնալ զանազան տեսակի կեղծագիտական և գիտականամերձ ռասայական տեսությունները․ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ուներ իր սեփականը: Այս տեսությունների մեջ պատմվում էր…